Превенция на агресията и насилието

посредством спортно-възпитателна дейност. Създаване на възможности за спорт и активна физическа дейност за деца, възрастни хора и пациенти с различни увреждания или заболявания.

Покажи всички публикации