Нашите цели

Насърчаване на здравословен и хармоничен начин на живот

чрез повишаване на физическата култура и утвърждаване на позитивна нагласа чрез постоянно саморазвитие и тренинг.

Популяризиране на японската култура

чрез преподаване на бойните изкуства Джуджицу, Карате Шотокан, Рюкю Кемпо и Кобуджуцу, както и на общоразвиващи и оздравителни упражнения за регулиране на тялото.

Възпитаване на компетентности за подобряване на здравето и работоспособността,

за самозащита, самопредпазване, лична сигурност и решаване на конфликти чрез здравна, физическа, психологическа, социална и културна просветна дейност.

Превенция на агресията и насилието

чрез спортно-възпитателна дейност. Създаване на възможности за спорт и активна физическа дейност за деца, възрастни хора и пациенти с различни увреждания или заболявания.

Подобряване на резултатите от работата на екипи и трудови колективи.

Тренинги, упражнения и програми за сплотяване без отклонение от работния процес. Тиймбилдинг обучения и събития по задание на работодателите.

Легенда за Туташха

Легенда за Туташха

От книгата „ Дата Туташхиа “ на Чабуа Амиреджиби 1 И дадено бе человеку: Съвест. Та сам да изобличава недостатъците си; Сила - да може да ги преодолява; Ум и Доброта - за негово...
Гимнастическите игри в Япония

Гимнастическите игри в Япония

Вестник „Боричъ“, Чирпан, 20 Ноемврий 1902 год.   Японските деца играят живо в дома и вън на отворено поле с голяма страст и любов. По японските картинки се виждат нарисувани деца с...
Как да управляваме тялото си, съгласно духа на живота в Христа

Как да управляваме тялото си, съгласно духа на живота в Христа

от свети Теофан Затворник Православно слово, бр. 1/2001, с. 9-11.   Измежду съставните части на нашия телесен живот едни са телесно-душевни. Това са непосредствените оръдия на душевната...